Thời tiết Xã Đắk Plao 5 ngày tới

Thứ 7 - 15/06

Thời tiết Xã Đắk Plao Thứ 7 - 15/06

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

20°/20°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12.35 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/24°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Plao
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.88 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:13

CN - 16/06

Thời tiết Xã Đắk Plao CN - 16/06

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

20°/20°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.05 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

19°/23°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Plao
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.3 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:13

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Đắk Plao Thứ 2 - 17/06

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

24°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

20°/20°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.5 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

19°/24°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Plao
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.4 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:13

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Đắk Plao Thứ 3 - 18/06

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

22°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

19°/20°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.19 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

18°/22°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Plao
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.94 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:13

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Đắk Plao Thứ 4 - 19/06

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

19°/20°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.17 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

18°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Plao
Độ ẩm

65 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.75 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:13

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Đắk Plao vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đắk Plao