Thời tiết Thị trấn Đức An 15 ngày tới

Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.26 m/s

19° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.26 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.86 m/s

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.86 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.98 m/s

19° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.98 m/s
Thứ 6 28/06
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.33 m/s

19° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.33 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.29 m/s

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.29 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.58 m/s

20° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.58 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.07 m/s

20° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.07 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.77 m/s

20° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.77 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.5 m/s

20° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.5 m/s
Thứ 5 04/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.05 m/s

20° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.05 m/s
Thứ 6 05/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.17 m/s

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.17 m/s
Thứ 7 06/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.49 m/s

20° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.49 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.19 m/s

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.19 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.28 m/s

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.28 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.14 m/s

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.14 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 15 ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Đức An vào 15 ngày tới

Thời tiết quận huyện Thị trấn Đức An