Thời tiết Thị trấn Đức An 5 ngày tới

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Thị trấn Đức An Thứ 2 - 17/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.91 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Đức An
Độ ẩm

65 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.8 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:15

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Thị trấn Đức An Thứ 3 - 18/06

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.38 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/24°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Đức An
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.36 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:15

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Thị trấn Đức An Thứ 4 - 19/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/21°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.47 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Đức An
Độ ẩm

70 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.31 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:16

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Thị trấn Đức An Thứ 5 - 20/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.56 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Đức An
Độ ẩm

72 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.27 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:16

Thứ 6 - 21/06

Thời tiết Thị trấn Đức An Thứ 6 - 21/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/21°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.84 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Đức An
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:16

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Đức An vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Thị trấn Đức An