Thời tiết Xã Đắk Nia 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Đắk Nia Thứ 3 - 18/06

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.88 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Nia
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.51 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:15

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Đắk Nia Thứ 4 - 19/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.25 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Nia
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.49 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:15

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Đắk Nia Thứ 5 - 20/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.97 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Nia
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.39 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:15

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Đắk Nia vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đắk Nia