Thời tiết Xã Đắk Nia 5 ngày tới

Thứ 3 - 25/06

Thời tiết Xã Đắk Nia Thứ 3 - 25/06

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

23°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.47 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/23°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Nia
Độ ẩm

95 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.28 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:16

Thứ 4 - 26/06

Thời tiết Xã Đắk Nia Thứ 4 - 26/06

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

24°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.99 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/24°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Nia
Độ ẩm

90 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.7 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:16

Thứ 5 - 27/06

Thời tiết Xã Đắk Nia Thứ 5 - 27/06

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

18.99 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Nia
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.89 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:16

Thứ 6 - 28/06

Thời tiết Xã Đắk Nia Thứ 6 - 28/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.46 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Nia
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.28 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:16

Thứ 7 - 29/06

Thời tiết Xã Đắk Nia Thứ 7 - 29/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.65 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Nia
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.58 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:17

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Đắk Nia vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đắk Nia