Thời tiết Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì 3 ngày tới

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì Thứ 2 - 15/07

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

13.02 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

91 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.49 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:19

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì Thứ 3 - 16/07

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

19 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

92 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.01 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:18

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì Thứ 4 - 17/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.74 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.19 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:18

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì