Thời tiết Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì 5 ngày tới

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì Thứ 2 - 15/07

29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

37.69 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.72 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:38

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì Thứ 3 - 16/07

28°

mưa vừa

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

31.42 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

91 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.84 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:38

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì Thứ 4 - 17/07

29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

24.59 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.42 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:38

Thứ 5 - 18/07

Thời tiết Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì Thứ 5 - 18/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

14.27 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

88 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.33 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:37

Thứ 6 - 19/07

Thời tiết Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì Thứ 6 - 19/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.22 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.34 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:37

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì