Thời tiết Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì 7 ngày tới

Thứ 2 15/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.72 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.72 m/s
Thứ 3 16/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.84 m/s

27° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.84 m/s
Thứ 4 17/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.42 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.42 m/s
Thứ 5 18/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.33 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.33 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.34 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.34 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.49 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.49 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.56 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.56 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 7 ngày tới

Lượng mưa Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì vào 7 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì