Thời tiết Xã Cổ Đô 3 ngày tới

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Cổ Đô Thứ 3 - 23/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12.96 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cổ Đô
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.64 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:41

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Xã Cổ Đô Thứ 4 - 24/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.75 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cổ Đô
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.18 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:41

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Xã Cổ Đô Thứ 5 - 25/07

32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

15.16 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cổ Đô
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.88 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Cổ Đô vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Cổ Đô