Thời tiết Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì 5 ngày tới

CN - 21/07

Thời tiết Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì CN - 21/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.84 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:36

Thứ 2 - 22/07

Thời tiết Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì Thứ 2 - 22/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.53 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:36

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì Thứ 3 - 23/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.62 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.8 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:36

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì Thứ 4 - 24/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/31°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.3 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.62 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:35

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì Thứ 5 - 25/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.82 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

73 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.05 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì