Thời tiết Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì 7 ngày tới

Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.78 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.78 m/s
CN 14/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.57 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.57 m/s
Thứ 2 15/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.62 m/s

27° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.62 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.88 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.88 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.18 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.18 m/s
Thứ 5 18/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.62 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.62 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.6 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.6 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 7 ngày tới

Lượng mưa Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì vào 7 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì