Thời tiết Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì 3 ngày tới

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì Thứ 3 - 23/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.27 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.53 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:36

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì Thứ 4 - 24/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/31°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.69 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.52 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:35

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì Thứ 5 - 25/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.01 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

74 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.93 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì