Thời tiết Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì 5 ngày tới

Thứ 6 - 19/07

Thời tiết Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì Thứ 6 - 19/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.42 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.11 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:37

Thứ 7 - 20/07

Thời tiết Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì Thứ 7 - 20/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

14.34 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.11 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:37

CN - 21/07

Thời tiết Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì CN - 21/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12.93 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.06 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:36

Thứ 2 - 22/07

Thời tiết Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì Thứ 2 - 22/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.55 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.7 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:36

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì Thứ 3 - 23/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.07 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

80 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.19 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:36

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì