Thời tiết Xã Vật Lại 5 ngày tới

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Vật Lại Thứ 3 - 23/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12.47 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vật Lại
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.66 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:41

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Xã Vật Lại Thứ 4 - 24/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.4 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vật Lại
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.24 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:40

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Xã Vật Lại Thứ 5 - 25/07

32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

14.67 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vật Lại
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.93 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:40

Thứ 6 - 26/07

Thời tiết Xã Vật Lại Thứ 6 - 26/07

33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

26.12 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/33°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vật Lại
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.06 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:40

Thứ 7 - 27/07

Thời tiết Xã Vật Lại Thứ 7 - 27/07

32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

24.53 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vật Lại
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.4 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Vật Lại vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Vật Lại