Thời tiết Xã Vật Lại 7 ngày tới

CN 21/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.81 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 m/s
Thứ 2 22/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.69 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.69 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.85 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.85 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.24 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.24 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.93 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 m/s
Thứ 6 26/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.06 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.06 m/s
Thứ 7 27/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.46 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.46 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 7 ngày tới

Lượng mưa Xã Vật Lại vào 7 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Vật Lại