Thời tiết Xã Yên Bài 5 ngày tới

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Yên Bài Thứ 3 - 23/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.22 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Yên Bài
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.74 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:40

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Xã Yên Bài Thứ 4 - 24/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.4 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Yên Bài
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.39 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:40

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Xã Yên Bài Thứ 5 - 25/07

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

13.44 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Yên Bài
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.08 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:40

Thứ 6 - 26/07

Thời tiết Xã Yên Bài Thứ 6 - 26/07

33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

25.17 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/33°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Yên Bài
Độ ẩm

74 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.18 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:39

Thứ 7 - 27/07

Thời tiết Xã Yên Bài Thứ 7 - 27/07

32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

23.26 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Yên Bài
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.42 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Yên Bài vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Yên Bài