Thời tiết Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì 3 ngày tới

Thứ 6 - 19/07

Thời tiết Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì Thứ 6 - 19/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.12 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.34 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:37

Thứ 7 - 20/07

Thời tiết Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì Thứ 7 - 20/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

13.3 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.34 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:36

CN - 21/07

Thời tiết Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì CN - 21/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12.01 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.23 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:36

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì