Thời tiết Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì 3 ngày tới

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì Thứ 2 - 15/07

29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

34.93 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.58 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:38

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì Thứ 3 - 16/07

28°

mưa vừa

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

31.14 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì
Độ ẩm

91 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.92 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:38

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì Thứ 4 - 17/07

29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

25.99 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.41 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:38

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì