Thời tiết Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì 5 ngày tới

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì Thứ 3 - 23/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.17 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.14 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:36

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì Thứ 4 - 24/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.27 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.91 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:36

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì Thứ 5 - 25/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.38 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì
Độ ẩm

74 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.36 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:35

Thứ 6 - 26/07

Thời tiết Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì Thứ 6 - 26/07

33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/33°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì
Độ ẩm

71 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.75 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:35

Thứ 7 - 27/07

Thời tiết Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì Thứ 7 - 27/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.2 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.85 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì