Thời tiết Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm 5 ngày tới

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm Thứ 2 - 15/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.69 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.12 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:14

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm Thứ 3 - 16/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.1 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.12 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:14

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm Thứ 4 - 17/07

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12.85 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm
Độ ẩm

91 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.65 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:14

Thứ 5 - 18/07

Thời tiết Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm Thứ 5 - 18/07

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.67 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm
Độ ẩm

93 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.01 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:14

Thứ 6 - 19/07

Thời tiết Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm Thứ 6 - 19/07

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.45 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm
Độ ẩm

88 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.59 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm