Thời tiết Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm 7 ngày tới

Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.47 m/s

27° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.47 m/s
CN 14/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.47 m/s

27° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.47 m/s
Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.14 m/s

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.14 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.61 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.61 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.95 m/s

27° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.95 m/s
Thứ 5 18/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.48 m/s

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.48 m/s
Thứ 6 19/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 6.63 m/s

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.63 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 7 ngày tới

Lượng mưa Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm vào 7 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm