Thời tiết Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông ngày mai

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông Thứ 3 - 16/07

23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

23°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

36.88 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/23°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông
Độ ẩm

97 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.52 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:20

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

2.895 km

Tốc độ gió

Gió

0.92 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Thứ 3 16/07
Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

1.287 km

Tốc độ gió

Gió

0.49 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

1.147 km

Tốc độ gió

Gió

0.62 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

1.484 km

Tốc độ gió

Gió

0.75 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.05 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

94%

Áp suất không khí

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

0.76 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

88%

Áp suất không khí

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.88 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

91%

Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.15 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

98%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

4.732 km

Tốc độ gió

Gió

1.14 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Thứ 4 17/07
Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

1.428 km

Tốc độ gió

Gió

1.03 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

3.691 km

Tốc độ gió

Gió

0.92 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.549 km

Tốc độ gió

Gió

0.73 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

5.869 km

Tốc độ gió

Gió

1.43 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

97%

Áp suất không khí

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.66 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

90%

Áp suất không khí

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.58 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

91%

Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.25 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

98%

Áp suất không khí

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

0.99 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Thứ 5 18/07
Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

1.569 km

Tốc độ gió

Gió

1.3 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.346 km

Tốc độ gió

Gió

1.7 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.658 km

Tốc độ gió

Gió

1.43 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.193 km

Tốc độ gió

Gió

1.52 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

6.344 km

Tốc độ gió

Gió

1.5 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

95%

Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.55 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

89%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

97%

Áp suất không khí

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.22 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

98%

Thứ 6 19/07
Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

3.468 km

Tốc độ gió

Gió

1.25 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.149 km

Tốc độ gió

Gió

1.2 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.165 km

Tốc độ gió

Gió

1.34 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

2.335 km

Tốc độ gió

Gió

1.31 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

98%

Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.28 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

94%

Áp suất không khí

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.12 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

91%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

97%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

6.283 km

Tốc độ gió

Gió

1.05 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Thứ 7 20/07
Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

2.76 km

Tốc độ gió

Gió

1.02 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

3.497 km

Tốc độ gió

Gió

0.89 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

2.22 km

Tốc độ gió

Gió

0.47 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.37 km

Tốc độ gió

Gió

1.23 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.552 km

Tốc độ gió

Gió

1.43 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

5.017 km

Tốc độ gió

Gió

1.89 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

97%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

2.866 km

Tốc độ gió

Gió

1.37 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Nhiệt độ Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông vào ngày mai

Lượng mưa Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông vào ngày mai

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông những ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông