Thời tiết Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây 3 ngày tới

CN - 21/07

Thời tiết Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây CN - 21/07

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.5 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.56 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:19

Thứ 2 - 22/07

Thời tiết Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây Thứ 2 - 22/07

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.25 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

88 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.27 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:19

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây Thứ 3 - 23/07

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.58 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.13 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:19

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây