Thời tiết Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây 5 ngày tới

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây Thứ 3 - 23/07

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.55 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.07 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:19

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây Thứ 4 - 24/07

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.79 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.81 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:19

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây Thứ 5 - 25/07

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.82 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.84 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:18

Thứ 6 - 26/07

Thời tiết Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây Thứ 6 - 26/07

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

80 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.04 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:18

Thứ 7 - 27/07

Thời tiết Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây Thứ 7 - 27/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.45 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

67 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.76 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:18

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây