Thời tiết Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây 20 ngày tới

Thứ 6 19/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.46 m/s

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.46 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.31 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.31 m/s
CN 21/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.93 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.93 m/s
Thứ 2 22/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.97 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.97 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.9 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.9 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.5 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.5 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.36 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.36 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.03 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.03 m/s
Thứ 7 27/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 6.7 m/s

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.7 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.75 m/s

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.75 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.04 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.04 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.2 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.2 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.03 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.03 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.6 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.6 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.32 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.32 m/s
Thứ 7 03/08
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.92 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.92 m/s
CN 04/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.04 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.04 m/s
Thứ 2 05/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.14 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.14 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.23 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.23 m/s
Thứ 4 07/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.19 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.19 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 20 ngày tới

Lượng mưa Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây vào 20 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây