Thời tiết Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây 5 ngày tới

Thứ 6 - 19/07

Thời tiết Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây Thứ 6 - 19/07

28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12.46 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.46 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:20

Thứ 7 - 20/07

Thời tiết Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây Thứ 7 - 20/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.61 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.31 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:20

CN - 21/07

Thời tiết Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây CN - 21/07

29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

17.25 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.93 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:19

Thứ 2 - 22/07

Thời tiết Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây Thứ 2 - 22/07

29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.71 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.97 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:19

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây Thứ 3 - 23/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.47 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

73 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.9 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:42/18:19

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây