Thời tiết Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây 3 ngày tới

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây Thứ 3 - 23/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.17 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.6 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:21

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây Thứ 4 - 24/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.6 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

72 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.11 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:21

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây Thứ 5 - 25/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.36 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

68 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.93 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:21

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây