Thời tiết Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây 5 ngày tới

Thứ 7 - 13/07

Thời tiết Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây Thứ 7 - 13/07

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.63 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.59 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:22

CN - 14/07

Thời tiết Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây CN - 14/07

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.31 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.59 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:22

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây Thứ 2 - 15/07

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.92 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.74 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:42/18:22

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây Thứ 3 - 16/07

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.99 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.35 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:42/18:22

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây Thứ 4 - 17/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.5 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

80 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.83 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:42/18:22

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây