Thời tiết Xã Phong Đông 20 ngày tới

Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.32 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.32 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.14 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.14 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.55 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.55 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.96 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.96 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.05 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.05 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.53 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.53 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.49 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.49 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.13 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.13 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.2 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.2 m/s
Thứ 5 04/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.7 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.7 m/s
Thứ 6 05/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.7 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.7 m/s
Thứ 7 06/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.45 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.45 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.95 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.95 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.46 m/s

27° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.46 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.54 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.54 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.62 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.62 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.79 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.79 m/s
Thứ 6 12/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.84 m/s

28° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.84 m/s
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.44 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.44 m/s
CN 14/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.89 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.89 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 20 ngày tới

Lượng mưa Xã Phong Đông vào 20 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Phong Đông