Thời tiết Xã Phong Đông 5 ngày tới

Thứ 3 - 25/06

Thời tiết Xã Phong Đông Thứ 3 - 25/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.22 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Phong Đông
Độ ẩm

80 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.32 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:21

Thứ 4 - 26/06

Thời tiết Xã Phong Đông Thứ 4 - 26/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.47 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Phong Đông
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.14 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:21

Thứ 5 - 27/06

Thời tiết Xã Phong Đông Thứ 5 - 27/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.59 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Phong Đông
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.55 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:22

Thứ 6 - 28/06

Thời tiết Xã Phong Đông Thứ 6 - 28/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12.34 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Phong Đông
Độ ẩm

74 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.96 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:22

Thứ 7 - 29/06

Thời tiết Xã Phong Đông Thứ 7 - 29/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

17.62 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Phong Đông
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.05 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:22

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Phong Đông vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Phong Đông