Thời tiết Xã Dur KMăl 3 ngày tới

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Dur KMăl Thứ 2 - 17/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.65 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Dur KMăl
Độ ẩm

59 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.79 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Dur KMăl Thứ 3 - 18/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.77 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Dur KMăl
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.82 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:14

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Dur KMăl Thứ 4 - 19/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.93 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Dur KMăl
Độ ẩm

66 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.78 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Dur KMăl vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Dur KMăl