Thời tiết Xã Dur KMăl 5 ngày tới

Thứ 3 - 25/06

Thời tiết Xã Dur KMăl Thứ 3 - 25/06

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

23°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.83 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/23°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Dur KMăl
Độ ẩm

95 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.79 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Thứ 4 - 26/06

Thời tiết Xã Dur KMăl Thứ 4 - 26/06

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.22 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Dur KMăl
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.19 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Thứ 5 - 27/06

Thời tiết Xã Dur KMăl Thứ 5 - 27/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.05 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Dur KMăl
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.93 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Thứ 6 - 28/06

Thời tiết Xã Dur KMăl Thứ 6 - 28/06

27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

14.74 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Dur KMăl
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.44 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:16

Thứ 7 - 29/06

Thời tiết Xã Dur KMăl Thứ 7 - 29/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.23 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Dur KMăl
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.35 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:16

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Dur KMăl vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Dur KMăl