Thời tiết Xã Hòa Tân, Huyện Krông Bông 15 ngày tới

Thứ 7 15/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.8 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.8 m/s
CN 16/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.63 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.63 m/s
Thứ 2 17/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.28 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.28 m/s
Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.31 m/s

29° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.31 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.31 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.31 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 8.28 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.28 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.9 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.9 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.94 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.94 m/s
CN 23/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 8.05 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.05 m/s
Thứ 2 24/06
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 7.96 m/s

28° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.96 m/s
Thứ 3 25/06
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 7.73 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.73 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.84 m/s

29° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.84 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.92 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.92 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.09 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.09 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.61 m/s

29° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.61 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 15 ngày tới

Lượng mưa Xã Hòa Tân, Huyện Krông Bông vào 15 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Hòa Tân, Huyện Krông Bông