Thời tiết Xã Hòa Tân, Huyện Krông Bông 7 ngày tới

Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.06 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.06 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.06 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.06 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.9 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.9 m/s
Thứ 6 28/06
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.59 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.59 m/s
Thứ 7 29/06
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.37 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.37 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.61 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.61 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.38 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.38 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 7 ngày tới

Lượng mưa Xã Hòa Tân, Huyện Krông Bông vào 7 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Hòa Tân, Huyện Krông Bông