Thời tiết Xã Hòa Tân, Huyện Krông Bông 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Hòa Tân, Huyện Krông Bông Thứ 3 - 18/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.18 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Hòa Tân, Huyện Krông Bông
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.22 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:40/18:19

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Hòa Tân, Huyện Krông Bông Thứ 4 - 19/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.95 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Hòa Tân, Huyện Krông Bông
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.83 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:40/18:20

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Hòa Tân, Huyện Krông Bông Thứ 5 - 20/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.16 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Hòa Tân, Huyện Krông Bông
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

7.57 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:20

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Hòa Tân, Huyện Krông Bông vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Hòa Tân, Huyện Krông Bông