Thời tiết Xã Ea M' Doal 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Ea M' Doal Thứ 3 - 18/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.69 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea M' Doal
Độ ẩm

66 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.16 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:11

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Ea M' Doal Thứ 4 - 19/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.1 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea M' Doal
Độ ẩm

62 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.16 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:12

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Ea M' Doal Thứ 5 - 20/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.18 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea M' Doal
Độ ẩm

60 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.61 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:12

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea M' Doal vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea M' Doal