Thời tiết Xã Ea M' Doal 5 ngày tới

Thứ 3 - 25/06

Thời tiết Xã Ea M' Doal Thứ 3 - 25/06

21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

21°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

20°/21°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.77 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/21°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea M' Doal
Độ ẩm

91 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.32 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:13

Thứ 4 - 26/06

Thời tiết Xã Ea M' Doal Thứ 4 - 26/06

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/20°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.2 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

19°/23°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea M' Doal
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.23 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:13

Thứ 5 - 27/06

Thời tiết Xã Ea M' Doal Thứ 5 - 27/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.97 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

19°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea M' Doal
Độ ẩm

74 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.68 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Thứ 6 - 28/06

Thời tiết Xã Ea M' Doal Thứ 6 - 28/06

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.78 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea M' Doal
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.19 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Thứ 7 - 29/06

Thời tiết Xã Ea M' Doal Thứ 7 - 29/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.77 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea M' Doal
Độ ẩm

72 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.58 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea M' Doal vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea M' Doal