Thời tiết Xã Đắk Som 10 ngày tới

Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.86 m/s

21° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.86 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.67 m/s

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.67 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.61 m/s

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.61 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.56 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.56 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.53 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.53 m/s
CN 23/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.84 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.84 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.11 m/s

21° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.11 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.87 m/s

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.87 m/s
Thứ 4 26/06
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.73 m/s

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.73 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.15 m/s

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.15 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 10 ngày tới

Lượng mưa Xã Đắk Som vào 10 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đắk Som