Thời tiết Xã Đắk Som 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Đắk Som Thứ 3 - 18/06

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

24°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.32 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/24°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Som
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.87 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:14

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Đắk Som Thứ 4 - 19/06

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.21 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Som
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.81 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:14

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Đắk Som Thứ 5 - 20/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.46 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Som
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.66 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Đắk Som vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đắk Som