Thời tiết Xã Đắk Som 5 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Đắk Som Thứ 3 - 18/06

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

24°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.71 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/24°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Som
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.86 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:14

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Đắk Som Thứ 4 - 19/06

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.86 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Som
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.67 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:14

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Đắk Som Thứ 5 - 20/06

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.69 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Som
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.61 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:14

Thứ 6 - 21/06

Thời tiết Xã Đắk Som Thứ 6 - 21/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.53 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Som
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.56 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:14

Thứ 7 - 22/06

Thời tiết Xã Đắk Som Thứ 7 - 22/06

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.71 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Som
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.53 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Đắk Som vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đắk Som