Thời tiết Xã Đức Mạnh 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Đức Mạnh Thứ 3 - 18/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.64 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đức Mạnh
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.44 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Đức Mạnh Thứ 4 - 19/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.66 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đức Mạnh
Độ ẩm

67 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.41 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Đức Mạnh Thứ 5 - 20/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.77 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đức Mạnh
Độ ẩm

70 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.33 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:16

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Đức Mạnh vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đức Mạnh