Thời tiết Xã Đức Mạnh 5 ngày tới

Thứ 7 - 15/06

Thời tiết Xã Đức Mạnh Thứ 7 - 15/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12.93 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đức Mạnh
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.4 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

CN - 16/06

Thời tiết Xã Đức Mạnh CN - 16/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.19 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đức Mạnh
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.83 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Đức Mạnh Thứ 2 - 17/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.46 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đức Mạnh
Độ ẩm

63 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.88 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Đức Mạnh Thứ 3 - 18/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.8 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đức Mạnh
Độ ẩm

80 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.24 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Đức Mạnh Thứ 4 - 19/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.51 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đức Mạnh
Độ ẩm

60 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.37 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Đức Mạnh vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đức Mạnh