Thời tiết Xã Thuận An 5 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Thuận An Thứ 3 - 18/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12.12 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thuận An
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.07 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:19

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Thuận An Thứ 4 - 19/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.8 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thuận An
Độ ẩm

73 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.52 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:19

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Thuận An Thứ 5 - 20/06

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.29 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thuận An
Độ ẩm

65 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.8 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:19

Thứ 6 - 21/06

Thời tiết Xã Thuận An Thứ 6 - 21/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.38 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thuận An
Độ ẩm

69 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.25 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:19

Thứ 7 - 22/06

Thời tiết Xã Thuận An Thứ 7 - 22/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.83 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thuận An
Độ ẩm

68 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.54 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:20

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Thuận An vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Thuận An