Thời tiết Xã Thuận An 7 ngày tới

Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.07 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.07 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.52 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.52 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.8 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.8 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.25 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.25 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.54 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.54 m/s
CN 23/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.01 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.01 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.92 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.92 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 7 ngày tới

Lượng mưa Xã Thuận An vào 7 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Thuận An