Thời tiết Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì 7 ngày tới

Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.77 m/s

23° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.77 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.27 m/s

24° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.27 m/s
Thứ 4 17/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.74 m/s

24° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.74 m/s
Thứ 5 18/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.87 m/s

24° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.87 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.24 m/s

24° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.24 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.19 m/s

24° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.19 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.83 m/s

24° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.83 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 7 ngày tới

Lượng mưa Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì vào 7 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì