Thời tiết Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì ngày mai

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì Thứ 3 - 16/07

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.16 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.27 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:17

Thứ 3 16/07
Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

0.4 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

98%

Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

0.68 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

98%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

0.45 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

97%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

9.295 km

Tốc độ gió

Gió

1.61 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

90%

Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

6.179 km

Tốc độ gió

Gió

1.98 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

97%

Áp suất không khí

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

6.371 km

Tốc độ gió

Gió

3.07 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

97%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

0.88 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.65 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Thứ 4 17/07
Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

3.567 km

Tốc độ gió

Gió

1.02 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

8.179 km

Tốc độ gió

Gió

0.59 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

0.51 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

98%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

0.79 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

94%

Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

5.209 km

Tốc độ gió

Gió

2.59 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

94%

Áp suất không khí

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

4.766 km

Tốc độ gió

Gió

1.75 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

98%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

7.302 km

Tốc độ gió

Gió

0.87 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

2.307 km

Tốc độ gió

Gió

0.89 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

100%

Thứ 5 18/07
Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.833 km

Tốc độ gió

Gió

0.39 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

100%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

5.386 km

Tốc độ gió

Gió

0.43 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

0.65 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

97%

Áp suất không khí

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

5.597 km

Tốc độ gió

Gió

2.37 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

95%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

5.98 km

Tốc độ gió

Gió

2.33 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

94%

Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

3.874 km

Tốc độ gió

Gió

2.14 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

96%

Áp suất không khí

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

6.476 km

Tốc độ gió

Gió

1.25 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

98%

Áp suất không khí

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

4.361 km

Tốc độ gió

Gió

0.83 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Thứ 6 19/07
Áp suất không khí

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

7.887 km

Tốc độ gió

Gió

1.09 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

6.977 km

Tốc độ gió

Gió

0.8 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

4.727 km

Tốc độ gió

Gió

1.37 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.655 km

Tốc độ gió

Gió

1.23 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.956 km

Tốc độ gió

Gió

1.75 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

8.98 km

Tốc độ gió

Gió

1.66 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

8.088 km

Tốc độ gió

Gió

1.58 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

2.215 km

Tốc độ gió

Gió

1.59 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Thứ 7 20/07
Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.553 km

Tốc độ gió

Gió

1.73 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

100%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.859 km

Tốc độ gió

Gió

1.85 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.327 km

Tốc độ gió

Gió

1.77 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

100%

Áp suất không khí

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

1.986 km

Tốc độ gió

Gió

2.94 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

2.664 km

Tốc độ gió

Gió

2.44 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

2.26 km

Tốc độ gió

Gió

1.87 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

5.741 km

Tốc độ gió

Gió

1.53 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

9.414 km

Tốc độ gió

Gió

2.15 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Nhiệt độ Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì vào ngày mai

Lượng mưa Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì vào ngày mai

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì những ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì