Thời tiết Xã Thái Hòa 3 ngày tới

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Xã Thái Hòa Thứ 2 - 15/07

28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

33.71 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thái Hòa
Độ ẩm

94 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.14 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:39

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Xã Thái Hòa Thứ 3 - 16/07

28°

mưa vừa

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

24.16 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thái Hòa
Độ ẩm

94 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.76 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:39

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Xã Thái Hòa Thứ 4 - 17/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

16.42 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thái Hòa
Độ ẩm

91 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.09 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Thái Hòa vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Thái Hòa