Thời tiết Xã Thái Hòa 5 ngày tới

Thứ 7 - 13/07

Thời tiết Xã Thái Hòa Thứ 7 - 13/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.14 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thái Hòa
Độ ẩm

80 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.33 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:40

CN - 14/07

Thời tiết Xã Thái Hòa CN - 14/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

13.88 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thái Hòa
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.8 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:39

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Xã Thái Hòa Thứ 2 - 15/07

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

15.85 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thái Hòa
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.01 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:39

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Xã Thái Hòa Thứ 3 - 16/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.26 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thái Hòa
Độ ẩm

90 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.7 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:39

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Xã Thái Hòa Thứ 4 - 17/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.14 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thái Hòa
Độ ẩm

80 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.58 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Thái Hòa vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Thái Hòa