Thời tiết Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh 3 ngày tới

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh Thứ 2 - 15/07

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

14.31 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

96 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.57 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:42

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh Thứ 3 - 16/07

27°

mưa vừa

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

14.26 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

96 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.13 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:41

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh Thứ 4 - 17/07

27°

mưa vừa

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

14.9 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

97 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.79 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh