Thời tiết Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh 5 ngày tới

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh Thứ 3 - 23/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.82 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.33 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:40

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh Thứ 4 - 24/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.89 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

88 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.84 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:39

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh Thứ 5 - 25/07

28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.69 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.45 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:39

Thứ 6 - 26/07

Thời tiết Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh Thứ 6 - 26/07

30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

16.86 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.91 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:39

Thứ 7 - 27/07

Thời tiết Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh Thứ 7 - 27/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.85 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

88 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.8 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:38

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh